Şehirlerin ruhu insanlardır...

"Şehirlerin dili vardır, dilimiz olur. Şehirlerin gözleri vardır, tanıklık ederler,  gözlerimiz olur. Şehirlerin tarihleri vardır, ömrümüzün özü olur. Şehirleri yaşanabilir kılan insanlar vardır, tatları ve kokuları olan insanlar. 

 

Bir şehri hem gerçek anlamda hem şehir (medine) kılan, hem de şehîr (meşhur) kılan orada yaşayan insanlardır. Bundandır ki, eskiler “Şerefü’l-mekân bil mekin” derler.

 

Mevlana olmasaydı Konya “Konya” olur muydu?

Veya Şems olmasaydı Konya “Konya” olur muydu?

Yahut Konevi olmasaydı Konya “Konya” olur muydu?

Ya da Hacı Veyiszade olmasaydı Konya “Konya” olur muydu?

 

Konya’yı “Konya” kılan insanları çıkarsak geriye Konya’dan ne kalır ki?

Kalsa kalsa geriye ruhsuz beton yığınları kalır. Yani “modern bir kent” kalır.

Ama asla bir “şehir” kalmaz. 

 

Bir kenti kent kılan “binaları”dır ama bir şehri şehir kılan “insanları”dır."

 

Bu yüzden "Bu Şehrin Bir Anlamı Var" 

Bu yüzden Güzel Gonyam'dayız...

Bu yüzden güzellikleri yansıtmaktayız...

Bu yüzden Hz. Mevlana'nın gel çağrısını tekrarlamaktayız...

Bu yüzden buradayız...

Bu yüzden sizlerleyiz...

 

(Selman Selim Akyüz - Ahmet Akbıyık - Halil İbrahim Tongur)